Ekonomi

SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

Halka açık olmayan bağlı ortaklıkların paylarının ilk halka arzında, ilgili kararların yerine yeni bir karar alınana kadar “Hisselerin İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Usulleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul Politikası Kararı” uygulanacaktır. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: II-5.2)”.

Buna göre, halka arz edilen paylar için piyasa değeri 750 milyon TL ve altında olan halka arzlarda “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanması zorunlu olacak. Bir önceki eleman kararında bu miktar 250 milyon TL seviyesindeydi.

Tüm yatırımcılara eşit dağıtım

Halka arz edilen paylar için piyasa değeri 750 milyon TL’nin üzerinde olan halka arzlarda borsa dışı defter satışı yönteminin kullanılması halinde; Bireysel yatırımcı kümesindeki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak olup, oransal dağıtım prosedürü uygulanmayacaktır.

Yatırımcı bazında istenebilecek pay miktarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu kümeye tahsis edilen toplam bedelin dörtte birini aşamaz.

Söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacaktır.

Yeterli talep olması halinde yurt içi kurumsal yatırımcı kümesinde yer alan her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay bedeli, halka arz edilen payların toplam tutarının yüzde 1’ini geçmemek üzere belirlenecek. Portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar için söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacaktır.

Yatırımcı kümesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Karara göre, daha önce kurumsal yatırımcı olarak fiyatlanan bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamına alındı. Bireysel portföy yönetim sözleşmesi imzaladıkları müşterileri adına PYK’lar, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından yapılan talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım fonları tarafından bedelsiz ve/veya ibaresi ile iletilen talepler unvanlarında özel olanlar kurumsal yatırımcı kümesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. . Aynen öyle, SPK 19 Ocak’ta aldığı kararla efektif toplamı, yıllık net geliri ve öz sermayesi yüksek kuruluşların kurumsal yatırımcı sayılmaması uygulamasına devam etti.

Tahsis oranından diğer kümelere geçiş mümkün olmayacaktır.

İzahnamelerde yer alan halka arzda içsel bilgilere ulaşabilecek kişiler listesinde yer alan gerçek kişiler ile bunların eşleri ve birinci derece kan ve sıhrî yakınları, sadece yerli bireysel yatırımcı kümesi kapsamında talepte bulunabileceklerdir. . Bu kişiler artık çalışan tahsisi kümeleri gibi diğer kümelerden talepte bulunamaz.

Bir yatırımcı kümesine tahsis edilen miktarın karşılanması için talep toplama süresi sonunda talep gelmesi durumunda, söz konusu kümenin tahsis oranından diğer kümelere geçiş mümkün olmayacaktır.

Kalan kısım diğer kümelere serbestçe aktarılabilir.

Bir yatırımcı kümesinin yeterli talep almaması durumunda, varsa karşılanmayan talebin karşılanması için o kümeye tahsisin karşılanmayan kısmı önce yerli bireysel yatırımcı kümesine aktarılır. Bu devirden sonra veya yerli bireysel yatırımcı kümesine ayrılan talep kadar talep olmazsa kalan kısım diğer kümelere serbestçe aktarılabilir.

Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için satın aldıkları paylar hiçbir şekilde bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamaz. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyüne ilişkin talepte bulunmaları halinde talep, müşterinin ilgili olduğu yatırımcı grubundan yapılır ve Tebliğ md. 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı kümesinin sahip olması gereken nitelikleri taşıdığını gösteren gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi zorunludur.

Halka arz sonrası devir için bazı asıllar belirlendi.

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, aktif, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini ve gelişimini sağlamak amacıyla halka arz sonrası devir işlemlerine ilişkin bazı temeller oluşturulmuştur. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini müteakip hesaplarına aktarılan payları, payların hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün süreyle satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına aktaramayacak ve bahis oynayamayacaktır. özel sipariş ve/veya toptan satış işlemi ile borsada işlem görmektedir.

Payları halka arz edilen mevcut iştirak ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, satış dahil izahnamenin onaylandığı tarihten itibaren 180 gün süreyle uygulanacaktır. borsada.

Politika kararları yürürlükten kaldırıldı

Kararda ayrıca, ihraççının ve/veya halka arzın, yetkili kuruluşun veya varsa konsorsiyum başkanı ile eş liderlerin, talepleri kabul etmek ve dağıtımın Tüzüğe uygun olarak yapılmamasından sorumlu olduğu vurgulandı. esaslar mevcut mevzuata göre belirlenir.

Konuyla ilgili daha önce 2021 yılında ve bu yılın Ocak ayında alınan ilke kararları yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu