Ekonomi

Kamu yatırımlarına 1 trilyon 7 milyar lira ödenek ayrıldı

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulüne ve Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, ilk yinelemesi olan 15.01.2024 tarih ve 32430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2024 Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Programda sadece yerel yönetimlerin dış kredilerle finanse edilen projeleri yer aldı.

2024 Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planı’nda yer alan temel politika ve hedefler ile Orta Vadeli Program’da 2024-2026 dönemine ilişkin politika, öncelikler ve bütçe büyüklükleri dikkate alınmıştır.

Yatırım Programındaki projelerin, 12. Kalkınma Planı’nda öngörülen projelerin, deprem riski nedeniyle başlatılması gereken projelerin, sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olan ve acil müdahale gerektiren projelerin belirlenmesinde son derece seçici olunarak; acilen ekonomiye kazandırılmasına öncelik verildi.

Yatırım Programında 2024 yılında 3 bin 799’u ana proje olmak üzere 12 bin 41 projeye toplam 1 trilyon 7 milyar lira tahsis yapıldı.

Kamu projelerine yaklaşık 7,3 trilyon lira tahsis edildi

2024 Yatırım Programında kamu kurumlarının yürüteceği projelerin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL, söz konusu projelere tahsis edilen toplam fon miktarı ise 1 trilyon 7 milyar liradır.

Yatırım Programı kapsamında 2024 yılında öngörülen 1,7 trilyon liralık yatırımın yüzde 71,5’i merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlarca, yüzde 27’si KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca, yüzde 1,5’i ise döner sermaye kapsamında gerçekleştirilecek. kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşları. programlanmış.

Deprem tedbirlerine yönelik 2024 Yatırım Programında toplam 510 milyar TL değerinde proje yer aldı. Bu projeler kapsamında 2024 yılı ödeneğinin yaklaşık yüzde 28’i eğitim sektörüne, yüzde 23’ü sağlık branşına, yüzde 13’ü ise ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrıldı.

Yatırım Programında ödenek tutarı itibarıyla en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme branşındaki yatırımlar, yüzde 15 ile eğitim bölümü yatırımları aldı.

Ulaştırmaya 319 milyar lira ayrıldı

Ulaştırma yatırımlarına 2024 yılında yüzde 162 artışla 319 milyar TL ödenek ayrıldı. Özellikle demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 27,5 milyar TL, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 16,3 milyar TL, Halkalı’ya 14,2 milyar TL -Kapıkule Yüksek Hızlı Tren projesi. TL finansman sağlandı.

Ulaştırma-haberleşme sektörünü yüzde 15’lik payla eğitim sektörü takip etti. Eğitim yatırımlarına 2024 yılında yüzde 147 artışla 150,8 milyar TL ödenek ayrıldı.

Yatırım indirimleri içerisinde yüzde 10,5 paya sahip olan madencilik branşına 2024 yılında yüzde 34 artışla 106 milyar TL, yüzde 7,5 paya sahip olan elektrik bölümüne ise yüzde 34 artışla 75,7 milyar TL tahsis edildi. yüzde 70 artış.

Karadeniz doğalgazına 46 milyar lira tahsis

Karadeniz’de 710 milyar m3 doğalgaz üretilmesi ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasını hedefleyen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor ve projeye 46 milyar TL tahsis yapıldı. Dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yürütülen diğer doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetlerine 53,8 milyar TL ödenek ayrıldı.

Yatırım ödeneklerinden yüzde 10 pay alan tarım branşına 2024 yılında yüzde 132 artışla toplam 101 milyar TL tahsis yapıldı.

2024 yatırımlarından sağlık bölümünün payı yüzde 9,4 oldu. Sağlık Bakanlığına tahsis edilen 82,7 milyar TL ile 2024 yılında yüzde 152 artışla 16 bin 822 yatak ve 486 ünite hizmete girecek.

19 bin 250 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesinin üretimine devam edilecek. 6 bin 450 yatak kapasiteli 6 proje hizmete girecek.

Deprem bölgesindeki sanayi işyerleri için 5 milyar lira ödenek ayrıldı.

Yatırımcılara ve girişimcilere daha fazla yatırım alanı yaratmak, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla imalat sanayi sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek ayrıldı. Bu kapsamda deprem bölgesindeki sanayi işyerlerinin üretimine 5 milyar TL, organize sanayi bölgesi projelerine 5,3 milyar TL, küçük sanayi sitesi projelerine ise 2,8 milyar TL destek sağlandı.

Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılması amacıyla TÜBİTAK TARAL gibi araştırma destek programları, üniversiteler ve kamu kurumlarındaki araştırma altyapı projeleri kapsamında ayrılan yatırım bütçesinde yüzde 120 artışla 21,8 milyar TL ödenek ayrıldı. ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı.

Üniversitelere 2024 yılında yüzde 109 artışla 35,5 milyar TL yatırım indirimi sağlandı.

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu